Mars landschap

De oorsprong van materieIn principe zijn er twee mogelijkheden:
1. De materie is op een bepaalde manier ontstaan en kan verdwijnen
2. De materie is er altijd geweest en zal er altijd blijven.

Vanwege de wet van behoud van energie is mogelijkheid 2 de juiste.
De wet van behoud van energie betekend dat energie niet uit het niets kan ontstaan en niet kan verdwijnen.
Volgens E=mc^2 kan materie in energie omgezet worden en omgekeerd.
Even als het onmogelijk is een perpetuum mobilé te maken, is het onmogelijk dat materie uit het niets ontstaat.

Het betekent ook dat als we terugkijken, dat er een oneindige tijd verstreken is en als we vooruit kijken, dat er nog een oneindige tijd gaat komen. En dit is waar voor ieder tijdstip.de oorsprong van de materie


In vacuüm kunnen spontaan virtuele deeltjes ontstaan. Als er geen energiebron (of materiebron) is, kan dit alleen als er paren van deeltje en antideeltje ontstaan zodat op alle vlakken de som nul is. Als op alle vlakken de som nul is, verdwijnen ze ook zonder een spoor achter te laten.
Het Casimir effect bewijst dat ze wel druk uit kunnen oefenen.
In het geval van de Hawkingstraling (het verdampen van een zwart gat) is de materie uit het zwarte gat afkomstig.

Voor de oerknal was er een zwart gat dat evenveel materie bevatte als een heel universum. Door neerstorten van materie die om het zwarte gat draaide bereikte temperatuur en druk in de kern van het zwarte gat de kritieke waarde waardoor de reactie voor de oerknal ontstak.

De ruimte is oneindig groot, ons universum is daarin de straling en de materie die door de oerknal de ruimte in geslingerd werd.
Omdat de ruimte oneindig groot is, is het logisch dat er oneindig veel universums zijn. Er komt steeds materie samen zodat oerknallen blijven optreden.

Donkere materie bevat geen elektrische lading, geen magnetisch veld en reageert niet met straling en zend ook geen straling uit. De enige invloed die het heeft op gewone materie is via de zwaartekracht.
Donkere materie botst niet met gewone materie maar gaat er dwars door heen.
Gewone materie en donkere materie trekken elkaar aan via de zwaartekracht.
Ook donkere materie zal zich accumuleren in een zwart gat omdat het aangetrokken wordt door de zwaartekracht.